YHTEYSTIEDOT

MERIPELASTUS

SUOMEN PURJEHDUS
JA VENEILY RY         
KOULUTUSKALENTERI 2019

Espoon Veneilyturvallisuusyhdistys yhdistää koulutusresurssit ja koulutustarpeen alueellisesti sekä tuottaa laadukkaita koulutuspalveluita venekerhojen jäsenille ja muille turvallisesta veneilyharrastuksesta kiinnostuneille espoolaisille.

Veneilykoulutuksen kehittäminen eri seurojen keskeisellä yhteistyöllä saadaan riittävän kokoisia ryhmiä eri koulutuksiin ja pystytään yhdistämään eri seurojen kouluttaja- sekä muita resursseja. Näin voidaan taata eri koulutuksiin myös opetuksen laadukkuus sekä kustannustehokkuus.

EVTY tarjoaa mahdollisuuden koulutuksen antamisen myös veneseuroihin kuulumattomille espoolaisille veneilijöille. Veneilykulttuuria ja -turvallisuutta edistetään parhaiten saattamalla yhä useampi veneilijä koulutuksen piiriin. EVTYn koulutukset sisältyvät Espoon Merikoulun kurssitarjontaan

Yhdistys toimii yhteistyössä Espoon Meripelastajien kanssa. Veneilyyn tutustuttamiseksi järjestetään maisemanavigointi- harjoituksia, joissa perehdytään navigoinnin perusteisiin sekä tarjotaan mahdollisuus harjoitusajoihin suunniteltua reittiä pitkin.

EVTY on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) jäsen ja koulutusohjelma tukeutuu sen laatujärjestelmään. Laatujärjestelmä on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) auditoima ja se mahdollistaa veneilijän asteittaisen kouluttautumisen ja pätevöitymisen aina kansainvälisen huvivenekuljettajan lupakirjaan asti.

EVTYn jäsenenä ovat seuraavat 14 espoolaista seuraa:

         
           
        
                                 


- Harjoitusajoa Espoon edustalla -


- Kartan ja maiseman yhdistäminen -
<body bgcolor="#FFFFFF"> Selaimesi ei tue kehyksiä... </body>